ERP Nedir ?

  • Tarih : 13.06.2022 21:02:20
  • Okuma Süresi : 00:05:00

ERP, işletmelerin rekabet ortamında varlıklarını sürdürebilmeleri; kalite, verimlilik, maliyet ve hızlı tepki verme durumlarına bağlıdır. Bunlar da kıt kaynakların yani hammadde, işgücü, makina, donanım ve finansmanın etkin kullanılması ve üretim planlama ve kontrol etkinlikleri ile sağlanmaktadır.

Şirketlerin, hızla değişen rekabet ortamında başarı sağlayabilmeleri ve hayatta kalabilmeleri için tüm iş süreçlerini destekleyen Kurumsal Kaynak Planlama sistemlerine ihtiyaçları vardır.

Sıkça ERP kısaltması ile anılan Kurumsal Kaynak Planlama (Enterprise Resource Planning), kurumların tedarikten dağıtıma kadar tüm iş süreçlerini veri yönetim sistemi desteğiyle yönetmesini sağlayan geniş kapsamlı ve modüler yapıya sahip bütünleşik yönetim sistemleridir.

ERP sistemlerinin başlıca amacı, işletmelerin tüm faaliyetlerini entegrasyon içinde yönetmektir. Tüm sektörleri kapsayan ve özelleştirilebilen yazılımlardır. Ana verileri ve iş süreçleri verilerini bütünleşik bir şekilde tutar, temel iş süreçleri hakkında çözüm önerileri sunar. Aynı zamanda tekrar eden iş süreçlerini (tedarik yönetimi, sipariş yönetimi, ödeme işlemleri vs.) de desteklemektedir.

bilgi guvenligi

ERP yazılımı seçim sürecinde, seçilecek yazılımının işletmenin yapısı ile uyumu önemlidir. Doğru seçilmiş yazılımlar, beklentilerin en üst seviyede gerçekleşmesini sağlar. Seçim sırasında yapılacak bir hata şirketi zaman ve maliyet kaybına uğratabilir hatta operasyonun tamamen durmasına bile sebep olabilir.

ERP sistemlerinin faydaları;

  • Piyasadaki olumlu ve olumsuz gelişmelere hızlıca tepki vererek rekabet gücünün artırılmasını sağlar.
  • Maliyetlerinin düşmesine katkıda bulunur.
  • Kıt kaynaklarının verimli kullanımını sağlar.
  • Gerçek zamanlı maliyet analizlerinin yapılabilmesini sağlar.
  • Simülasyonlar kullanarak senaryolar oluşturmaya olanak tanır.
  • Müşteri memnuniyetinin artmasını sağlar.
  • ERP sistemiyle birleştirilmiş ve bütünleşik bilgi sağlanarak, kaynakların daha etkin kullanılması gerçekleştirilebilir. Böylece daha az kaynak kullanımı ile daha çok katma değer elde edilebilir.
  • Daha doğru ve tutarlı raporların otomatik olarak hazırlanmasını sağlar.