Açılımı “User Experience” olan UX (Kullanıcı Deneyimi) tasarımı, UX tasarımcıları tarafından bir ürün veya hizmeti kullanan kullanıcıların daha rahat, kullanışlı ve tercih edilebilir hale gelmesini sağlayan marka deneyimidir.

Tasarım ve teknoloji odaklı hizmetler sunan tasarımcılarımız, kullanıcılarınız ve müşterileriniz için basit ve akılda kalıcı deneyimler yaratmak adına tasarım ve iş becerilerini sektör anlayışınızla birleştirir.

UI&UX temelinde geliştirilen tüm ekranları, kullanımı en basit dille anlatan ilgili videolar ve eğitim asistanı ile desteklemekteyiz.

Proje Yonetimi ve Danışmanlık
1. Adım

Hedef Belirleme

Projeniz için ihtiyaçlarınız, beklentileriniz ve hedefleriniz belirlenir.

Özel Yazılım Geliştirme, Hedef Belirleme
2. Adım

Kullanıcı Araştırması

Hedef kitle belirlenir, Belirlenen hedef kitlenin, motivasyonu, sorunları, hedefleri ve ihtiyaçları tespit edilir. Araştırma sonunda elde edilen veriler ışığında proje geliştirme ve değiştirmeleri yapılır.

Özel Yazılım Geliştirme, Kullanıcı Araştırması
3. Adım

Pazar Araştırması

Piyasadaki benzer işlev gösteren ürün veya hizmetler araştırılır. Kullanıcı sorunları tespit edilir.

Özel Yazılım Geliştirme, Pazar Araştırması
4. Adım

Kullanılabilirlik Araştırması

Hedef kullanıcılara önceden belirlenmiş arayüzler kullandırılır ve verilen görevleri gerçekleştirmeleri istenir. Katılımcılar görevleri tamamlarken araştırmacılar katılımcı davranışlarını gözlemler. Bu gözlemler sonucunda iyileştirmeler yapılır.

Özel Yazılım Geliştirme , Kullanılabilirlik Araştırması
5. Adım

Tasarım

Araştırma ve analiz aşamaları tamamlandıktan sonra son ürünün görselleştirilmesi işlemine başlanır ve wirefrime yani kullanıcı arayüzünün kaba taslağı oluşturulur. Daha sonra içerikler mantıklı ve sezgisel şekilde düzenlenerek bilgi mimarisi oluşturulur. Yazılı içerikler ve görsellerden eylem çağrılarına ve online formlara kadar, bu bilgiler haritalandırılır. Oluşturulan bilgi mimarisiyle kullanıcıların hızlı ve kolay bir şekilde amaçlarına ulaşmaları hedeflenir. Sayfaların hiyerarşisi oluşturulur ve gezinme düzeni belirlenir. Kullanıcıyı kelimelerle yönlendiren mikrokopya ögeleri oluşturulur.

Özel Yazılım Geliştirme, Tasarım, UI, UX
6. Adım

Test

Ürün veya hizmetin tasarımındaki sorunları belirlemek ve iyileştirmeler yapmak adına çeşitli testler uygulanır. Ürünün kullanıcı deneyimini incelemek için tasarlanan prototip üzerinde test yapılır. Hedef kitleyi temsil eden kullanıcılar kullanım sırasında gözlemlenerek kullanıcı testleri yapılır. İç testler ile tasarımcılar ürünü kendileri test eder. Tüm bu testlerin sonunda iyileştirme çalışmaları yapılarak ürün son halini alır.

Özel Yazılım Geliştirme , Test

TEKLİF ALIN