E-Fatura

 • Tarih : 13.05.2022 21:02:20
 • Okuma Süresi : 00:05:00

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin muhasebe uygulamalarına en son yansıması elektronik faturadır.
E-fatura veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan tebliğde 1 Temmuz 2022 tarihi itibariyle e-fatura kullanımı zorunlu kılınmıştır.

Elektronik fatura, bir faturada yer alması gereken bilgileri içerisinde bulunduran, satıcı ve alıcı arasındaki iletişimin merkezi bir platform üzerinde gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir.

E Fatura

E-fatura ile faturaların ikinci nüshalarının kâğıt ortamında muhafaza ve ibraz yükümlülüğü ortadan kalkmaktadır. İşletme tarafından düzenlenen faturalar alıcılara kâğıt veya elektronik ortamda iletilebilmektedir.

E-fatura uygulamasının kullanıcılarına sağladığı bazı avantajlar;

 • Kâğıt fatura kullanımının azalacağından dolayı baskı ve kâğıt giderlerinin azalması,
 • Arşivleme maliyetinin ortadan kalkması,
 • Alıcı ve satıcı arasında faturadan kaynaklı oluşan sorunların ortadan kalkması,
 • Bilgi ve belgelerin daha kolay denetlenmesi,
 • Faturayı kayıtlara alma sürecinin kısalması ve kayıt hataların azalması,
 • Gönderilen ve alınan faturalara anlık ulaşımın sağlanması,
 • Uluslararası firmalar ile entegrasyonu daha kolay sağlanacak olması,
 • Vergi kayıplarının ve kaçaklarının önlenmesi,
 • Vergi denetiminin daha hızlı ve etkin bir şekilde yapılması,
 • Kağıt kullanımının azalmasıyla çevreye vermiş olduğu katkı.

E-Fatura Başvurusu ve Kullanma Yöntemleri

nesnelerin interneti

E-fatura uygulamasına geçiş yapmak isteyen işletmelerin e-fatura başvurusu yapabilmesi için malî mühür veya e-imzaya sahip olmaları gerekmektedir. Malî mühür veya e-imzaya sahip işletmeler e-fatura başvuru işlemini gerçekleştirdikten sonra GİB uygun görmesi halinde e-fatura uygulamasının kullanmaya başlayabilirler.

Kullanıcıların fatura oluşturma, gönderme ve alma işlemleri, GİB tarafından hizmete sunulan e-fatura portalı yönetimi ile veya işletmelerin kullandığı bilgi işlem sistemlerinin e-fatura uygulamasına entegre edilmesi yoluyla gerçekleştirilebilir.

GİB Portal Yöntemi: Gerekli bilgi işlem sistemi alt yapısına sahip olmayan işletmelerin e-fatura uygulamasını kullanabilmeleri amacıyla GİB tarafından geliştirilen bir web uygulama yöntemidir.

Entegrasyon Yöntemi: Fatura hacmi yüksek ve gelişmiş bir bilgi işlem alt yapısına sahip işletmeler tarafından tercih edilmektedir. Bu yöntemi kullanmak isteyen işletmelerin gerekli hazırlıklarını tamamladıktan sonra GİB’e başvurmaları gerekmektedir. Başvurusu kabul edilen işletmeler entegrasyon sürecini başarı bir şekilde tamamladıktan sonra e-fatura uygulamasını entegrasyon yöntemi ile kullanmaya başlayabilirler.

Özel Entegrasyon Yöntemi: Bu yöntem bilgi işlem sistemi alt yapısı yetersiz olan işletmelerin e-fatura uygulamasından faydalanabilmesi için teknik yeterliliğe sahip özel bir entegratörün bilgi işlem sistemini kullanarak e-fatura alıp gönderebilmelerine imkân sağlayan bir yöntemdir.